( Згідно загальноєвропейській системі рівнів володіння іноземною мовою/ Common European Framework of Reference, CEFR )

A 1 = Beginner (Початковий рівень)
A 2 = Elementary (Елементарне володіння мовою)
B 1 = Intermediate (Середній рівень)
B 2 = Upper-Intermediate (вище середнього)
C 1 = Advanced (Рівень професійно володіння)
C 2 = Proficiency (Рівень володіння досконало)
Дана система рівнів володіння іноземною мовою допомагає виявити необхідний рівень знань і навичок у вивченні іноземної мови.

 

Ви навчитеся

  • На рівні BEGINNER : правильно читати, вживати базові слова і фрази, будувати прості речення.
  • На рівні ELEMENTARY : спілкуватися англійською мовою на побутовому рівні. Наприклад, якщо Ви перебуваєте в магазині. банку, кафе чи за кордоном і хочете забронювати номер в готелі, запитати у жителів напрям – цього рівня досить, щоб висловити свої думки в будь-якій повсякденній ситуації, не маючи великого словникового запасу.
  • На рівні PRE INTERMEDIATE : підтримувати простий діалог, вільно висловлювати свої думки, використовуючи базову граматику і граматичні конструкції, задавати питання співрозмовнику і мати загальне розуміння сказаної вам інформації англійською мовою.
  • На рівні INTERMEDIATE : добре розуміти іноземного співрозмовника, обмінюватися інформацією, спілкуватися на різні теми (маючи достатній словниковий запас), вміло використовувати граматичні часи і вести діалог.
  • На рівні UPPER INTERMEDIATE : вільно спілкуватися на різні теми, вживаючи більш складні мовні звороти і граматичні часи, відмінно сприймати на слух іноземну мову. На цьому рівні систематизуються знання і закріплюється граматичні конструкції за допомогою розмовної практики.
  • На рівні ADVANCED : вільно спілкуватися англійською мовою, маючи широкий діапазон словникового запасу і граматичних конструкцій; швидко розуміти мову носіїв мови і висловлювати свої ідеї спонтанно і швидко (не відчуваючи при цьому труднощів з вибором граматичного часу або конструкції).
  • На рівні PROFICIENCY : володіти англійською мовою на рівні носія мови.
ВАЖЛИВО! Тривалість проходження рівня залежить від частоти занять і швидкості сприйняття матеріалу.

При проходженні будь-якого рівня, під час навчання відпрацьовуються всі 4 основні навички англійської мови: Мовлення, Читання, Письмо і Аудіювання.

Для того, щоб краще розуміти Ваш рівень володіння англійською на даний момент – Ви можете пройти наш граматичний тест online.